درخواست انتقال دانشجویانی که شرایط لازم برای انتقال را ندارند به طور کامل نادیده گرفته نمی‌شود بلکه مهمان شدن آنها در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
مهر:مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد بیشترین درخواست‌ها برای انتقال و میهمانی و دانشگاه‌های سمنان، بیرجند و زابل بیشترین درخواست‌های دانشجویی برای خروج از این دانشگاه‌ها را دارند.

مجتبی بذرافشان در معرفی دانشگاه‌هایی که بیشترین درخواست برای ورود به آنها توسط دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی صورت گرفته است به دانشگاه‌هایی نظیر تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: از اول اردیبهشت ماه که فرصت ثبت اینترنتی درخواست‌های دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی آغاز شده است در هر کدام از این دانشگاه‌ها بیش از یک‌هزار دانشجو خواستار ورود به این دانشگاه‌ها بوده‌اند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم از دانشگاه‎های سمنان، بیرجند و زابل به عنوان دانشگاه‌هایی نام برد که بیشترین درخواست‌های دانشجویی برای خروج از این دانشگاه‌ها را داشته‌اند.

به گفته بذرافشان درخواست ورود به یک دانشگاه یا تقاضای خروج از یک دانشگاه در برخی دانشگاه‌های کشور آن قدر زیاد است که به طور طبیعی امکان موافقت با کلیه درخواست‌های دانشجویان برای انتقال یا مهمانی به دانشگاه‌های مدنظرشان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از دانشجویان ثبت نام کننده در سامانه اینترنتی انتقال و مهمانی بدون اینکه شرایط لازم را داشته باشند درخواست انتقال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: درخواست انتقال دانشجویانی که شرایط لازم برای انتقال را ندارند به طور کامل نادیده گرفته نمی‌شود بلکه مهمان شدن آنها در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com