شرایط و ضوابط کامل دانشگاه تهران برای داوطلبان کنکور دکتری تخصصی سال 90 در مرحله دوم پذیرش اعلام شد.
 
مهر:دانشگاه تهران در خصوص نحوه  پذیرش دانشجوى دکترى تخصصى (ph.D) در سال تحصیلى 91-1390، ضوابط و شرایط مورد نیاز را اعلام کرد.
ارزیابى تخصصى و عمومى  (50-0 امتیاز)
1- ارزیابى تخصصى
الف -  براى پردیس دانشکده هاى فنى، پردیس کشاورزى و منابع طبیعى، پردیس علوم، مرکز تحقیقات بیوشیمى و بیوفیزیک و دانشکده دامپزشکى، معدل ٣ الى ٥ درس تخصصى در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد (به تشخیص گروه آموزشى ذیربط) و ارزیابى حضورى داوطلب ملاک عمل خواهد بود. بنابراین لازم است داوطلبان تمام ریز نمرات و معدل کتبى در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد را به همراه داشته باشند.
 
ب – براى سایر پردیس / دانشکده ها به تشخیص گروه آموزشى ذیربط، ارزیابى تخصصى به صورت آزمون کتبى و ارزیابى حضورى خواهد بود.
 
٢- ارزیابى عمومى:
منظور از ارزیابى عمومى انگیزه فردى، تمام وقت بودن، موضوع مورد علاقه براى رساله دکترى، تسلط به زبان و گفتار فارسى، کیفیت پایان نامه کارشناسى ارشد و سایر موارد است.
 
- ارزیابى سوابق و مدارک
 
بخش اول : 20-0 امتیاز
تسلط به زبان عمومى: از صفر تا 8 امتیاز، معدل کل تراز شده دوره کارشناسى: از صفر تا 6 امتیاز به ازاء معدل از 12 تا 20، معدل کل تراز شده دوره کارشناسى‌ارشد:  از صفر تا 6 امتیاز به ازاء معدل از 14 تا 20
 
بخش دوم: 30-0 امتیاز
محاسبه امتیازات بر اساس جدول زیر انجام می شود.
 
عنوان فعالیت امتیاز کسب شده
1.هر مقاله پژوهشى داخلى و خارجى مرتبط با حوزه تخصصى و پایان نامه، چاپ شده در مجلات معتبر و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى چاپ شده یا تائید چاپ (حداکثر ندارد) هر مقاله پژوهشى داخلى و خارجى مرتبط با حوزه تخصصى و پایان نامه، چاپ شده در مجلات معتبر و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى چاپ شده یا تائید چاپ (حداکثر ندارد)
 2.تالیف و ترجمه کتاب مربوط به تخصص و رشته تحصیلى ( براى رشته هاى علوم انسانى حداکثر ندارد و براى سایر رشته ها حداکثر 6 امتیاز) (ترجمه) از صفر تا 2 امتیاز، (تالیف) از صفر تا 4 امتیاز، طبق نظر هیئت ممتحنه

3. مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایشهاى علمى ملى و بین المللى مرتبط با تخصص (حداکثر 10امتیاز)

(خلاصه داخلى ) از صفر تا 5/0 امتیاز
(خلاصه خارجى) از صفر تا 1 امتیاز
(کامل داخلى) از صفر تا 1 امتیاز
(کامل بین‌المللى) از صفر تا 2 امتیاز
طبق نظر هیئت ممتحنه

4- اکتشاف/ اختراع / تئورى پردازى، (به تائید مراجع ذیصلاح)، (حداکثر 8 امتیاز)

(داخلى ) از صفر تا 3 امتیاز
(بین‌المللى) از صفر تا 5 امتیاز
طبق نظر هیئت ممتحنه

5. آثار هنرى (داراى ارزیابى ملى یا بین المللى ) براى رشته هاى هنر حداکثر ندارد

از صفر تا 4امتیاز
طبق نظر هیئت ممتحنه

6- تشویق نامه هاى علمى در سطح ملى و بین المللى (حداکثر 8 امتیاز)

(ملى) از صفر تا یک امتیاز
(بین المللى ) از صفر تا 2 امتیاز
طبق نظر هیئت ممتحنه
جمع: حداکثر30 امتیاز
 
تبصره 1 - در صورتى که مقاله ارائه شده مشترک با استاد راهنما و مستخرج از پایان نامه باشد امتیاز نفر اول براى داوطلب در نظر گرفته مى شود.

تبصره 2 -  در صورتیکه حداقل یکى از داوطلبان بیش از 30 امتیاز کسب کند، امتیاز کسب شده معادل 30 در نظر گرفته مى شود و امتیاز سایر داوطلبان بر پایه آن تراز مى شود.

تبصره 3-  امتیازات هر یک از بندها به تشخیص اعضاى هیئت ممتحنه خواهد بود. هیئت ممتحنه برحسب مورد، متشکل است از اعضاى شوراى تحصیلات تکمیلى دانشکده زیر مجموعه پردیس‌ها/گروه زیرمجموعه دانشکده ‌ها و حداقل دو نفر از اعضاى هیئت علمى به انتخاب شوراى تحصیلات تکمیلى پردیس که یک نفر از آنها نماینده معاون تحصیلات تکمیلى پردیس یا دانشکده مستقل است. در هر صورت تعداد اعضاى هیأت ممتحنه کمتر از 7 نفر نخواهد بود.
 
نکات مهم:
تاریخ ارزیابى تخصصى و بررسى سوابق و مدارک اعلام خواهد شد.
 
در صورت عدم اعلام به موقع اسامى از سوى سازمان سنجش، تاریخهاى فوق تغییر خواهد کرد و در اطلاعیه هاى بعدى اعلام خواهد شد.
 
دانشگاه تهران اعلام کرده است داوطلب لازم است تمام سوابق و مدارک آموزشى و پژوهشى خود را به صورت CD  (لوح فشرده) و به همراه اصل آن‏، در تاریخ مندرج در  طلاعیه هاى بعدى به همراه داشته باشد. تمام مدارک مندرج در این دستورالعمل لازم است در تاریخ مقرر ارائه شود. بدیهى است به مدارکى که بعد، تحویل داده شود، هیچگونه امتیازى تعلق نمى گیرد.
 
کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در مرحله نهایى الزامى است و دانشگاه با توجه به ظرفیت پذیرش و به ترتیب سیر نزولى امتیاز مکتسبه، داوطلب را به سازمان سنجش معرفى خواهد کرد.
 
داوطلبان لازم است مبلغ 50 هزار تومان به حساب شماره  12180-187 بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام معاونت آموزشى دانشگاه واریز کنند و فیش واریزى را به همراه مدارک و مستندات مربوطه در تاریخ مقرر به همراه داشته باشند.


 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com
 
مطالب داغ دانشگاه:
مار سمّی در بسته هدیه دختر دانشجو !
درب دانشگاه آزاد تهران‌مركز به‌دليل بدهی بسته شد!
رقص تکنو در جشنواره دانشجویی! 
تسهیلات برای انصرافی ‌های دانشگاه
از این پس / محرومیت از تحصیل برای سیگاری‌ها