جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اقتصاد در اعتراض به ادغام با دانشگاه خوارزمی در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اقتصاد امروز در مقابل مجلس تجمع کردند.

این دانشجویان نسبت به ادغام دانشگاهشان در دانشگاه خوارزمی کرج اعتراض دارند و خواستار لغو این ادغام هستند .

یکی از دانشجویان دلیل تجمعشان را اینگونه مطرح کرد: ما در زمان انتخاب رشته دانشکده علوم اقتصاد را انتخاب کردیم و اگر می خواستیم دانشگاه خوارزمی را انتخاب می کردیم. بنابراین اگر قرار بر ادغامی هم باشد باید دانشگاهی در سطح بالاتر از دانشکده علوم اقتصاد یا هم سطح آن برای ادغام انتخاب می شد.

این دانشجو گفت: ما هنوز تکلیف خود را نمی دانیم که قرار است در کجا تحصیلمان را ادامه دهیم.

منبع: ایسنا