تحصیل 3000 دانشجوی خارجی بورسیه در دانشگاه‌های کشور

معاون مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تحصیل کمتر از 3000 دانشجوی خارجی بورسیه و 4000 دانشجوی غیر بورسیه در دانشگاه‌های کشور خبر داد.

دکتر رضاعلی حسن وندیان در گفتگو باخبرنگار دانشگاهی ایسنا، درباره تعداد دانشجویان خارجی گفت: در حال حاضر حدود 21 هزار دانشجوی خارجی از حدود 100 کشور مختلف در دانشگاه ها تحصیل می کنند و آنها از سه طریق وارد دانشگاهها می شوند.وی دراین باره توضیح داد: برخی از اتباع دارای اقامت قانونی در ایران، از طریق کنکور سراسری با ایرانیان رقابت می کنند و با کسب رتبه و پرداخت بخشی از هزینه ها وارد دانشگاه می شوند.معاون مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: برخی از دانشجویان خارجی نیز با هزینه شخصی وارد دانشگاه می شوند که این روش در سالهای اخیر مورداستقبال اتباع غیر ایرانی برای ورود به دانشگاه‌ها قرار گرفته است. در این دوره نیز 4000 دانشجو از این طریق در دانشگاه های بزرگ به خصوص دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، شهید بهشتی و بین المللی امام خمینی قزوین مشغول به تحصیل هستند.

به گفته حسن وندیان، کمتر از 3000 دانشجوی غیر ایرانی از طریق بورس دردانشگاه های کشور تحصیل می کنند.وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سالیانه حداقل 2000 دانشجوی بورسیه و 3000 دانشجوی غیربورس پذیرش کنیم که در سالهای اخیر به این عدد نزدیک شده ایم.

 

منبع: ایسنا