در ماههای گذشته برخی از اقدامات در اداره کل تشکل های دانشگاه آزاد مورد انتقاد و دلخوری تشکل های دانشجویی قرار گرفته است. به نحوی که انتقادات تا جایی بالا گرفته است که تشکل‌های دانشجویی رغبت و انگیزه فعالیت خود را از دست داده‌اند.

257 دانشجوی فعال در تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد با نوشتن رنجنامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از او درخواست کردند با ورود مستقیم به مشکلات آنها، وضعیت تشکل‌های دانشجویی را بهبود بخشد.

 در بخشهایی از این نامه آمده است:

احتراما به استحضار می‌رسانیم، ما جمعی از فعالین تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هستیم که در ادوار مختلف حامی منش و روش اصلاح و اعتدال بوده‌ایم که جنابعالی با پایمردی و از خودگذشتگی خودتان در سالهای رنج و سختی کشور در پیش گرفتید و پیش‌قراول جریانی شدید که جوانه‌هایش در سال 92، لبخند و آرامش را بر لبان ملت بزرگ ایران نشاند.

حال که اخیرا دولت تدبیر و امید دوسالگی روی کار آمدن خود را پشت سر گذاشت، انتظار می رود تا وضعیت نابسامان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد نیز با دلسوزی حضرتعالی و مسوولین ارشد این دانشگاه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و به ماهها رنج تشکل‌های "اعتدالگرا و اصلاح طلب "از مدیریت "فرافکنانه و افراطی" در دبیرخانه مرکزی تشکل های دانشگاه آزاد خاتمه بخشید.

تشکل های دانشجویی در حالی این رنج نامه را برای حضرتعالی می نویسند که مأمن و پناهی جز شما برای خود در دانشگاه آزاد نمی‌بینند و از خردورزی و تدبیرتان به خوبی نمایان است که صدای فعالین دانشجویی را در سراسر کشور می شنوید و پیامشان را عامل خیر و اصلاح بیشتر در ساختار دانشگاهی کشور تلقی می نمایید.

در ماههای گذشته برخی از اقدامات در اداره کل تشکل های دانشگاه آزاد مورد انتقاد و دلخوری تشکل های دانشجویی قرار گرفته است. به نحوی که انتقادات تا جایی بالا گرفته است که تشکل‌های دانشجویی رغبت و انگیزه فعالیت خود را از دست داده‌اند.

امید می رود که با دستور حضرتعالی مبنی بر "تشکیل کمیته‌ای"متشکل از اشخاصی که دین و آخرت خود را به سیم و زر دنیا نمی‌فروشند و منافعی در امور جاری دانشگاه آزاد اسلامی ندارند وضعیت ناگوار تشکل‌های دانشجویی با تدبیر مسوولین به محیطی در جهت صمیمیت بیشتر و فعالیت های پرثمر دانشجویان بدل شود.

از این رو بازهم از همه مسوولین دلسوز می خواهیم تا با ورود به این موضوع، مانع سوء استفاده و سودجویی آنهایی شوند که در دبیرخانه تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد، به نفع جریان‌های افراطی، علیه دولت و جریان اعتدال با شعارهای افراطی کادرسازی می کنند.

در پایان لازم به ذکر است که ما فعالین تشکل‌های دانشجویی، حمایت قاطع خود را از ادغام دبیرخانه تشکل‌های سیاسی اسلامی این دانشگاه با معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد که عملکرد شایسته‌ای در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته است اعلام می‌داریم و همواره حامی شفافیت و کارآمدی بیشتر تشکل‌های دانشجویی هستیم.

منبع: ایسنا