تصویب یک پایان‌ نامه ضد بشری
دولت عربستان در اقدامی غیربشری، دفاع یکی از پایان‌نامه‌های خود با موضوع تکفیر شیعیان را پذیرفت و به دانشجوی آن مدرک کارشناسی ارشد داد.

دولت عربستان در اقدامی غیربشری، دفاع یکی از پایان‌نامه‌های خود با موضوع تکفیر شیعیان را پذیرفت و به دانشجوی آن مدرک کارشناسی ارشد داد.سازمان دیده‌بان حقوق بشر شیعه، در بیانیه‌ای تصریح کرد: از آن‌جا که دولت سعودی با در پیش گرفتن فرقه‌گرایی و حمایت مادی و معنوی از گروه‌های تروریستی در تمام کشورها باعث گسترش تروریسم شده است،‌ بنابراین دادن گواهینامه کارشناسی ارشد به پایان‌نامه‌ای که گروهی از شهروندان را تکفیر کند، امری عجیب به نظر نمی‌رسد.

این پایان‌نامه، بر ضرورت مبارزه با شیعیان تاکید می‌کند.

گزارش‌های «جمعیت علمی علوم عقیدتی و ادیان عربستان» نشان می‌دهد که دانشگاه‌های سعودی در طول 20 سال گذشته به بیش از 139 پایان‌نامه با موضوع دشمنی با شیعیان و ضرورت مبارزه فکری، فرهنگی و مادی علیه آنان، مدرک کارشناسی ارشد داده‌اند.

این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه سازمان‌های بین‌المللی مختلف از جمله شورای جهانی حقوق بشر و هیات‌ها و حکومت‌های بین‌المللی، تصریح کرد: از آن‌جا که جامعه بین‌المللی بر خطرناک بودن وجود گروه‌های تروریستی و افکار افراطی‌گرانه یقین کامل دارد، بنابراین تلاش کند تا راه‌هایی جهت خشکاندن ریشه‌های فکری و مالی آنان بیابد.

منبع: شفقنا