درباره طرح آمایش آموزش عالی چه می دانید؟
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی گفت: این طرح اکنون در معاونت آموزشی وزارت علوم در دست تدوین است و پیش بینی می شود تا آخر شهریورماه قابل ارائه و انتشار باشد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ،درمورد طرح آمایش آموزش عالی توضیح داد: هدف طرح آمایش آموزش عالی این است که زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها و مراکز علمی از ماموریت خود آگاه باشند و شاخص های تعیین این ماموریت‌ها نیز تعیین شود.وی ادامه داد: باید با توجه به ظرفیت بومی،شرایط اقلیمی و مرزی، توانمندی های علمی،زمینه های تخصصی موجود در دانشگاه ها،شیوه های آموزشی و...بتوانیم نظام آموزش عالی را هدفمند کرده و سامان دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در سامان‌دهی باید نگاهی به گذشته و آینده داشت، توضیح داد:نگاه به گذشته به این دلیل است که بررسی شود در گذشته چه روندی از پیشرفت ها یا پسرفت ها حاصل شده است و رشد آموزش عالی به چه میزان معنادار بوده است و نگاه به آینده هم به این دلیل است که بررسی شود چگونه می‌توان خود را با اسناد بالا دستی تطبیق داد.

معاون آموزشی وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: این مسائل در سند آمایش آموزش عالی بررسی می شود و در نتیجه ارائه مجوز هم معنا پیدا می‌کند. در طرح آمایش آموزش عالی تاکید می شود که برای مجوز باید نیاز جامعه دیده شود،همین رشد بی رویه تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان که با مشکل مواجه شده است حاصل بی توجهی به سند آمایش آموزش عالی است.

منبع: ایسنا