سرمایه کشور در راستای تربیت افرادی صرف می شود که بازار کاری ندارند
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از کاهش جمعیت دانش آموزی خبر داد و گفت: میزان داوطلبان کنکور از یک میلیون و 700 هزار به 800 هزار نفر در سال های اخیر رسیده است.

 67 درصد شاغلان در کشور دیپلمه‌اند

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های برگزاری کنکور سراسری و سرنوشت قانون حذف کنکور اظهار کرد: مجلس شــورای اسلامی تاکنون دومصوبه درباره قانون کنکور داشته است. مصوبه اول درباره حذف کنکور بود که به مدت پنج سال اجرا شد و مصوبه دوم، قانون پذیرش دانشجو است.

در قانون پذیرش دانشجو، سه روش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه پیش‌بینی شده است که در روش اول پیش بینی شده ۸۵ درصد پذیرش دانشجو باید از طریق سابقه تحصیلی صورت گیرد. در روش دوم پذیرش بر اساس سابقه تحصیلی و دروس عمومی ذکر شده و در روش سوم که درحال حاضر اجرا می‌شود پذیرش بر اساس سابقه تحصیلی، دروس عمومی و دروس تخصصی است. در روش سوم گفته شده باید ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از این طریق باشد اما اکنون دانشگاه‌های پیام نور، آزاد و دولتی ۸۰ درصد ظرفیت خود را از این طریق جذب می‌کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق گزارش ســازمان ســنجش بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها درمشاغل مرتبط با رشته تحصیلی شان کار نمی‌کنند اظهار کرد: در واقع سرمایه کشور چند سالی در راستای تربیت افرد در رشته‌هایی صرف می شود که بازار کاری ندارد. البته این موضوع به تغییر هرم جمعیتی کشور و کاهش شدید میزان داوطلبان دانشگاه‌ها باز می‌گردد.

زرافشان با اشاره به کاهش هفت میلیونی جمعیت دانش آموزی نسبت به دهه ۷۰ گفت: کاهش جمعیت دانش آموزی امروز به آموزش عالی رســیده است و میزان داوطلبان کنکور از  یک میلیون و ۷۰۰ هزار به ۸۰۰ هزار نفر در سال‌های اخیر رســیده اســت و به تبع آن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز دچار تغییراتی شده و پســران دریافته‌اند راه اشتغال لزوما از تحصیل در دانشــگاه نمی‌گذرد. طبق اعلام وزارت کار ۶۷ درصد شــاغلان کشور دارای مدرک دیپلم یا پیش دانشــگاهی هســتند.

 به همین علت است که آمارها می‌گویند آمار دانش آموزان از ۵۵۰ هزار نفر در پایه سوم متوسطه نظری یک مرتبه به ۴۳۰ هزار نفر در دوره پیش دانشــگاهی کاهش می‌یابد و افراد با مدرک دیپلم وارد بازار کار می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز جامعه دانش آموزی به این نتیجه رسیده که مهارتی کسب کند و وارد بازار کار شود گفت:  رونق اشتغال و توسعه مهارت آموزی از برنامه‌های جدی دولت نیز هست و هدف گذاری رشد ۵۰ درصدی مهارت آموزی در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.

زرافشان با بیان اینکه برخی برآیندها حاکی از کمرنگ شدن کنکور است افزود: تمام تلاش ما آن اســت که جریان عمومی پذیرش دانشجو در کشور به سمت سابقه تحصیلی برود و البته این مسئله و فرصتی که پیش آمده خیلی بادوام نیســت، چون بنابر پیش بینی های تغییر حرکت جمعیتی تا ۱۰ سال دیگر دوباره به جمعیت  ۱۷ میلیونی دانش آموزی برمی گردیم و دوباره با درخواست زیاد برای ورود به دانشگاه مواجه می‌شویم.

 اگر طی ۱۰ سال آتی این تغییر رویکرد فرهنگی و توجه به آموزش های مهارتی ایجاد و فرصت‌های خوب شغلی برای مهارت آموزان به وجود بیاید خاطرمان بابت عدم فشار کنکور در ۱۰ سال آینده آسوده می‌شود.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir