رئیس دانشگاه الزهرا گفت: سردر ورودی دانشگاه الزهرا پس از 43 سال تغییر خواهد کرد.
 
به گزارش الف، محبوبه مباشری گفت: سردر دانشگاه الزهرا بیش از 43 سال شاهد هیچ گونه تغییر و ترمیمی نشده و همچنان به شکل قدیمی و سنتی خود باقی مانده است.

وی افزود: با شروع عملیات عمرانی تغییر سردر دانشگاه الزهرا در نظر داریم طرحی مدرن و مناسب شرایط و عملکرد این دانشگاه اجرا کنیم.

رئیس دانشگاه الزهرا همچنین از احداث دانشکده تربیت بدنی در این دانشگاه خبر داد و گفت: امیدواریم که اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا پایان امسال این طرحهای عمرانی به پایان برسد.

 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: alef.ir