وزارت علوم: نگویید سهمیه، بگویید تسهیلات!
رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در واکنش به انتقال فرزندان اعضای هیات علمی گفت:

واکنش وزارت علوم به انتقال فرزندان هیات علمی

فرزندان اعضای هیئت علمی بعد از قبولی در دانشگاه‌های کشور می‌توانند به محل خدمت والدین خود منتقل شوند که در اینصورت وضعیت هیچ فرد داوطلب و پذیرفته شده متأثر نخواهد شد، به همین علت نباید اسم آن را سهمیه گذاشت، بلکه باید به عنوان تسهیلات از آن یاد کرد.

رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در واکنش به انتقال فرزندان اعضای هیات علمی گفت:
انتقال فرزندان هیئت علمی به شرط داشتن ۹۰ درصدِ آخرین نفر قبولی در رشته محلی که فرد متقاضی جا به جایی از مبدا به مقصد همان رشته باشد، انجام می‌شود، بنابراین این وضعیت تسهیلات حداقلی است که باید با عنوان تسهیلات برای فرزندان هیئت علمی یاد شود!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: فرهیختگان