رشته جدید هنرهای اسلامی – گرایش نگار گری در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع كارشناسی 89 تصویب شد...
 
 به گزارش عصر ایران، به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور بدینوسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع كارشناسی می‌رساند كه با توجه به تأیید دفتر گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری رشته تحصیلی هنرهای اسلامی – گرایش نگار گری در مركز دانشگاهی تهران به رشته های تحصیلی آن مركز اضافه شده است لذا داوطلبان متقاضی درصورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب رشته تحصیلی ذیربط اقدام نمایند.
ضمنا نام دروس و منابع درسی رشته تحصیلی فوق اندیشه اسلامی1، فارسی عمومی، زبان عمومی ،هنر و تمدن اسلامی ،1 آشنایی با هنر در تاریخ1، انسان و طبیعت، طراحی1 می باشد.
 
 گردآوری:گروه خبرسیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com