معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آنچه که تحت عنوان تحریم گسترده امتحانات و عدم شرکت چند هزار دانشجو در امتحانات پایان نیمسال این دانشگاه به قصد
 
به نقل از فردا، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آنچه که تحت عنوان تحریم گسترده امتحانات و عدم شرکت چند هزار دانشجو در امتحانات پایان نیمسال این دانشگاه به قصد اعتراض به دولت عنوان می شود را تکذیب کرد.

محمد حسن سبط گفت: در برگزاری امتحانات پایان نیمسال دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشکل خاصی نداشته ایم و امتحانات در این دانشگاه تمام شد و اکثر امتحانات به خوبی برگزار شده است.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: تعداد دانشجویانی که در امتحانات شرکت نکرده اند خیلی خیلی اندک و قابل اغماص است و چیزی نیست که برنامه خیلی پیچیده ای بطلبد.

وی درباره خبر منتشر شده در برخی پایگاههای خبری مبنی بر اینکه "9 هزار صفر در کارنامه های دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به علت عدم شرکت در امتحانات پایان ترم ثبت می شود" گفت: به هیچ وجه اوضاع به این شکل نبوده است. مطمئن هستم تعداد دانشجویانی که در امتحانات شرکت نکرده اند خیلی خیلی کم بوده و آن قدر کم بوده که قابل حل است و مشکلی برای حل آن نداریم.
 
گردآوری: گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com