رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از ایجاد یک شرط جدید در ثبت نام کنکور سراسری سال 90 خبر داد.
  

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از ایجاد یک شرط جدید در ثبت نام کنکور سراسری سال 90 خبر داد و گفت: از کنکور سال آینده داوطلبان ملزم به درج کدرهگیری سوابق تحصیلی در فرم ثبت نام می شوند.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با مهر افزود: در کنکور سراسری سال آینده کد رهگیری را که آموزش و پرورش به هر داوطلب کنکور اختصاص می دهد ملاک عمل برای تأثیر سوابق تحصیلی قرار می دهیم.

وی اظهار داشت: بر این اساس هر دانش آموزی که داوطلب کنکور و دارای سوابق تحصیلی در آموزش و پرورش است باید دارای کد مخصوص سوابق تحصیلی باشد و این کد را نیز در فرم ثبت نام درج کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: زمانی که داوطلبی کد رهگیری مربوط به سوابق تحصیلی را درج می کند به این معنا است که در آموزش و پرورش سابقه دارد.

وی با بیان اینکه از سال آینده از داوطلبانی که در فرم ثبت نام کنکور کد رهگیری سوابق تحصیلی را درج نکنند، ثبت نام به عمل نمی آید به مهر گفت: در گذشته از تمامی داوطلبان ثبت نام به عمل می آید اما بعد در خصوص گرفتن سوابق تحصیلی از آموزش و پرورش دچار مشکل می شدیم.

سرورالدین گفت: با ایجاد این روش جدید یکی از شرایط ثبت نام در کنکور درج کد رهگیری می شود و با عدم درج کد در فرم ثبت نام، سیستم اتوماتیک نمی گذارند ثبت نام انجام شود.

وی همچنین گفت: اگر دانش آموزی کد رهگیری نداشت نشان دهنده نقص در سوابق تحصیل اش است که باید از طریق آموزش و پرورش برطرف شود.

مقرر شده بود در کنکور 1389 نیز سوابق تحصیلی (نمرات دروس) به جای معدل در کنکور تاثیرگذار باشد که این امر به دلیل مشکلاتی محقق نشد.

 

 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com