عباسپور خاطرنشان کرد: کمیته ماده 4 حذف کنکور که وزارتخانه های علوم و آموزش پرورش عضو آن هستند نیز عنوان کرده است که نظر این کمیته نیز بر اجرای قانون حذف کنکور در سالهای 91 یا 92 استوار است...
 
 
 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم مجلس برای تاریخ نهایی حذف کنکور گفت: مقرر شد که آخرین کار کارشناسی در این زمینه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاهها انجام شود تا تاریخ نهایی در هفته آینده مشخص شود.

دکتر علی عباسپور فرد تهرانی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد وزارت علوم بر اساس نامه وزیر علوم درباره زمان حذف کنکور مطرح شد که در آن پیشنهاد زمان حذف کنکور سال 93 اعلام شده بود. البته در این جلسه آموزش و پرورش اعلام کرد که با توجه به شرایط، سوابق تحصیلی و تعداد دروس آمادگی حذف کنکور زودتر از این زمان را نیز دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس در سال 86 قانون حذف کنکور را تصویب کرده است و سه سال هم برای اجرای این قانون مهلت تعیین کرده بود فرض بر این است که اگر قانون از امسال هم بخواهد اجرا شود سه سال مهلت به وزارتین داده می شود بنابراین زمان نهایی سالهای 91 یا 92 خواهد بود که البته کمیسیون آموزش هم نظرش حذف کنکور در سال 92 بود.

عباسپور خاطرنشان کرد: کمیته ماده 4 حذف کنکور که وزارتخانه های علوم و آموزش پرورش عضو آن هستند نیز عنوان کرده است که نظر این کمیته نیز بر اجرای قانون حذف کنکور در سالهای 91 یا 92 استوار است.

وی یادآور شد: مقرر شد که آخرین کار کارشناسی در این زمینه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاهها انجام دهند تا تاریخ نهایی در هفته آینده اعلام شود و بر اساس آن اصلاح قانونی انجام گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: البته احتمال زیادی وجود دارد که سال 92 که نظر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم بر آن متمرکز است به عنوان تاریخ نهایی اعلام شود.
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com