اصراری بر این نیست که حتما مانتو فرم را تهیه کنند اما به هر ترتیب دانشگاه یکسری قوانین و مقررات و نظام مخصوص خود را دارد و...
 
 
 
 اصراری بر این نیست که حتما مانتو فرم را تهیه کنند اما به هر ترتیب دانشگاه یکسری قوانین و مقررات و نظام مخصوص خود را دارد و این منحصر به دانشگاههای ایران هم نیست بلکه کلیه دانشگاههای دنیا برای دانشجویان از نظر ظاهر و پوشش دارای مقرراتی هستند. 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای به کلیه واحدهای سراسر کشور دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به اجرای طرح "الگوی پوشش مصوب دانشگاه" کرده است، این طرح به گفته مدیرکل امور فرهنگی این دانشگاه دارای مفادی برگرفته از مصوبات شورای اسلامی شدن دانشگاهها است.

برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مانند واحد فلاورجان مقارن با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها اقدام به برگزاری نمایشگاه و فروشگاه "مانتو فرم" در راستای نهادینه سازی پوشش متناسب با الگوی ابلاغ شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی کرده اند، علیرضا صالحی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری نمایشگاهها و فروشگاههای مانتو فرم با همکاری طراحان لباس و تولیدکنندگان بخش خصوصی در کلیه مناطق 12 گانه این دانشگاه خبر داد. 

در این خصوص گفت و گویی با علیرضا صالحی مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه آزاد داشته ایم.

 دکتر صالحی؛ فضاسازی خاصی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی درباره "مانتو فرم" صورت گرفته است، آیا قرار است دانشجویان دختر دانشگاه آزاد از این پس لباس فرم داشته باشند؟ 

مانتو فرمها الگوهای مورد تأیید جامعه هستند، طراحی این مانتو فرمها بیشتر بر اساس کار تحقیقاتی است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برای الگوهای پوشش اسلامی انجام داده است، مانتو فرمها الگوهای مورد تأیید هستند و پوشش کامل محسوب می شوند و تنوع زیادی نیز در طرحهای آنها دیده شده است.

آیا دانشجویان دختر دانشگاه آزاد از این پس موظف به تهیه مانتو فرمهای عرضه شده هستند؟ 

اصراری بر این نیست که حتما مانتو فرم را تهیه کنند اما به هر ترتیب دانشگاه یکسری قوانین و مقررات و نظام مخصوص خود را دارد و این منحصر به دانشگاههای ایران هم نیست بلکه کلیه دانشگاههای دنیا برای دانشجویان از نظر ظاهر و پوشش دارای مقرراتی هستند. 

آقای دکتر دانشجویان سئوال می کنند که اگر قرار نیست مکلف به تهیه مانتو فرم شوند پس چرا دقیقا هنگامی که پوشش مصوب دانشگاه مورد بحث قرار می گیرد، مانتو فرم نیز مورد توجه قرار داده می شود. 

با توجه به حساسیت جامعه بر روی بحث حجاب و عفاف از سالهای قبل یکسری از تولیدکنندگان به فکر طراحی پوشش بر اساس معیارهای اسلامی افتادن، مانتو فرمها نیز الگوهای مورد تأیید هستند و پوشش کامل محسوب می شوند، امروز شاید اگر خانمی بخواهد یک مانتو و لباس اسلامی بپوشد کمتر در بازار پیدا کند چون اغلب تولیداتی که وجود دارد به سمت دیگری است، لباسی که مناسب زن مسلمان باشد در بازار کم پیدا می شود، عرضه مانتو فرمها و برگزاری نمایشگاههای اینچنینی در دانشگاه آزاد اسلامی یک کار فرهنگی است. بخش اعظم سامان مند شدن حجاب و عفاف با فعالیتهای فرهنگی قابل تحقق است و شاید در برخورد با بخش کوچکی از ناهنجاریها مجبور شویم به کمیته انضباطی در دانشگاه یا برخورد از سوی نیروهای انتظامی در جامعه متوسل شویم.

یکی از واحدهای منطقه 4 دانشگاه آزاد که الگوی پوشش مصوب دانشگاه را منتشر کرده است پس از آنکه از برگزاری نمایشگاه و فروشگاه مانتو فرم در این واحد دانشگاهی خبر داده عنوان کرده است: "بدیهی است از شروع سال تحصیلی جدید، مسؤلین انتظامات موظف به جلوگیری از ورود افراد با هرگونه پوشش مغایر با الگوی دانشگاه می باشند." شما گفتید اصراری برای تهیه مانتو فرم برای دانشجویان قائل نشده اید اما منظور از آنچه تحت عنوان مغایرت با "الگوی دانشگاه" و "جلوگیری از ورود دانشجو به دانشگاه" چیست؟ 

منظور از "جلوگیری از ورود به دانشگاه" این است که ابتدا با آنها گفتگو می شود، سپس به آنها تذکر یا مشاوره داده می شود اما در صورتی که یک دانشجو واقعا وضعیت بسیار بدی داشته باشد بالاخره باید در کمیته انضباطی بر اساس وضعیتی که دارد برایش تصمیم گیری شود، این به آن معنا نیست که هر دانشجویی اگر وضعیت پوشش مناسبی نداشت از همان ابتدا به ساکن از حضورش در دانشگاه جلوگیری شود بلکه ابتدا این مراحل پشت سر گذاشته می شود و سپس اگر فردی بخواهد تجری کند و به کارش ادامه دهد آنگاه درباره اش تصمیم گیری می کنند.

برخورد یک پروسه است و مراحلی دارد، همه موارد را نمی توان مانند هم تعریف کرد، یک بخشی از بدحجابی ها با تذکر و مشاوره حل می شود اما در نهایت افرادی که تجری می کنند طبیعی است که به کمیته انضباطی معرفی می شوند، اما تا جایی که امکان دارد در مواجهه با بدحجابی باید از شیوه های فرهنگی استفاده کرد، البته تذکر شفاهی و تذکر کتبی نیز یک راه برخورد است و در نهایت اگر فرد خیلی تجری کند و بر رفتارش پافشاری کند باید به کمیته انضباطی احضار شود.

آیا نمادی از دانشگاه آزاد اسلامی در مانتو فرمهایی که عرضه می شود در نظر گرفته شده است؟

خیر. فقط دانشگاه آزاد اسلامی نیست که در زمینه حجاب و عفاف گامهای اجرایی برمی دارد بلکه کلیه دانشگاهها مکلف شدند به این سمت و سو بروند. 

این تکلیف برای کلیه دانشگاهها از سوی کدام دستگاه یا شورای تصمیم گیرنده و سیاستگذار مشخص شده است؟ 

کار از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها کلید خورد و البته در شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها نیز مورد بحث قرار گرفت و بالاخره کلیه دانشگاهها مکلف شدند به این سمت و سو بروند. با حرف نمی توان حجاب و عفاف را نهادینه کرد بلکه باید زمینه اش نیز فراهم شود، کارگزاران دانشگاه باید زمینه را فراهم کنند. صرف تذکر دادن مشکلی حل نمی شود بلکه باید زمینه های فیزیکی کار را نیز فراهم کرد.

بخشنامه ای در خصوص بحث حجاب و عفاف است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاهها و واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده است. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز با امضاء دکتر جاسبی در ماه جاری به کلیه واحدهای دانشگاه در سراسر کشر ابلاغ شد. 

کیفیت ورود این بخشنامه در زمینه سامان مند شدن حجاب در فضاهای دانشگاهی چگونه است؟

این بخشنامه کلیات را می گوید، زمینه های اجرایی برای نتیجه گیری از این بخشنامه در راستای بهبود وضعیت پوشش در دانشگاهها به میزان حساسیت دانشگاهها بستگی دارد، دانشگاه آزاد اسلامی بر روی موضوع حجاب و عفاف حساسیت دارد و در تدارک زمینه ها کوتاهی نمی کند. 
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com