علایق مردان و زنان در انتخاب گروه‌های آموزشی متفاوت است. به طوری كه نیمی از مردان در گروه‌های عمده...

علایق مردان و زنان در انتخاب گروه‌های آموزشی متفاوت است. به طوری كه نیمی از مردان در گروه‌های عمده آموزشی برق، عمران، حسابداری، كامپیوتر، مكانیك، حقوق، مدیریت بازرگانی، معماری و مدیریت غیر از دولتی و بازرگانی تحصیل می‌كنند.
 
معاون ارتباطات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیشترین تعداد دانشجویان پسر در گروه‌های برق و عمران و دختران در گروه‌های حسابداری، علوم تربیتی و مشاوره تحصیل می‌كنند.

بابك نگاهداری معاون ارتباطات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این مطلب افزود: بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملی آموزش كشور كه توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همكاری وزارتین علوم و بهداشت تهیه شده، بیش از یك سوم دانشجویان كل كشور در شش گروه حسابداری، كامپیوتر، برق، حقوق، عمران و علوم تربیتی و مشاوره مشغول تحصیل‌اند.

وی ادامه داد: در این گروه‌ها به همراه شش گروه آموزشی مكانیك، مدیریت بازرگانی، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی و ریاضی بیش از نیمی از دانشجویان كشور تحصیل می‌كنند.

ناظر علمی طرح اطلس ملی آموزش كشور گفت: در اطلس ملی آموزش كشور تمامی رشته‌های تحصیلی در 72 گروه عمده آموزشی دسته‌بندی و تفكیك شده‌اند. 10 گروه اول آموزشی بیش از 44درصد از كل دانشجویان را پوشش داده است. 20 گروه اول حدود دو سوم یعنی 66.1 درصد از كل دانشجویان كشور را تحت پوشش دارد.

نگاهداری تصریح كرد: در این بین گروه آموزشی حسابداری با تعداد دانشجوی 283 هزار و 248 معادل 8.3 درصد كل دانشجویان كشور از نظر تعداد دانشجو حائز رتبه اول در بین تمامی گروه‌های آموزشی است. گروه آموزشی كامپیوتر با تعداد دانشجوی 212 هزار و 471 نفر معادل 6.1 درصد كل دانشجویان كشور و گروه آموزشی برق با تعداد دانشجوی 173 هزار و 675 معادل 5 درصد كل دانشجویان كشور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم از نظر تعداد دانشجو قرار دارند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات اطلس ملی آموزش كشور گروه‌های آموزشی الهیات و معارف اسلامی، علوم تربیتی و مشاوره و حسابداری از نظر توزیع در گستره سرزمینی در بیش از چهارپنجم شهرستان‌های كشور دانشجو دارند. مدیریت بازرگانی و حقوق دو گروه آموزشی بعدی هستند كه گستره سرزمینی آنها بیش از 3 چهارم شهرستان‌های كشور را شامل می شود.

وی ادامه داد: كامپیوتر،‌ زبان و ادبیات فارسی، ریاضی، علوم اقتصادی و روانشناسی پنج گروه بعدی هستند كه گستره سرزمینی آنها بیش از دو سوم شهرستان‌های كشور است. در بیش از یك دوم شهرستان‌های كشور نیز گروه‌های آموزشی عمران، مدیریت و علوم اداری به جز دولتی و بازرگانی، علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زبان انگلیسی و برق آموزش داده می‌شود.

نگاهداری تصریح كرد: علایق مردان و زنان در انتخاب گروه‌های آموزشی متفاوت است. به طوری كه نیمی از مردان در گروه‌های عمده آموزشی برق، عمران، حسابداری، كامپیوتر، مكانیك، حقوق، مدیریت بازرگانی، معماری و مدیریت غیر از دولتی و بازرگانی تحصیل می‌كنند. در حالی كه اولویت‌های انتخابی زنان اندكی متفاوت است و بیش از نیمی از زنان به ترتیب در گروه‌های حسابداری، علوم تربیتی و مشاوره، كامپیوتر، روانشناسی، حقوق، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، مدیریت بازرگانی، زیست شناسی و ریاضی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: به جز تفاوت در تعداد دانشجویان گروه‌های آموزشی، تفاوت‌های قابل توجهی نیز در پراكندگی سرزمینی دانشجویان در سطح كشور وجود دارد. عدم توجه به مختصات و قابلیت‌های سرزمینی در توزیع نابه‌جای برخی گروه‌های آموزشی نیز دیده می‌شود. به طور مثال این موضوع در مورد رشته‌هایی نظیر معدن و سایر گروه‌های آموزشی كه به قابلیت سرزمین وابسته‌اند، صادق است.

نگاهداری گفت: امیدواریم كه با استفاده از نتایج تلاش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهیه طرح اطلس ملی آموزش كشور شاهد طراحی هر چه بهتر توسعه متوازن علم و فناوری در نقشه جامع علمی كشور بر اساس اولویت‌های علم و فناوری،مزیت‌های بومی و فرصت‌های منطقه‌ای باشیم
 
 
 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com