سه یا چهار سال است که وضعیت طوری بوده که نمی خواستیم شهریه دانشگاه را افزایش دهیم و اگر شهریه دانشگاه آزاد در این سالها افزایشی داشته بسیار جزئی بوده و اکنون نیز در همین مسیر هستیم. یعنی....
 
 
 
 عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد درباره نرخ شهریه این دانشگاه گفت: "هنوز بحث هدفمندی یارانه ها اصلا معلوم نیست. هدفمندی یارانه ها مصوب شده اما معلوم نیست از چه زمانی اجرا می شود بنابراین تصمیم نهایی برای شهریه دانشگاه آزاد زمان بر است."

به گزارش مهر کریم زارع در پاسخ به اینکه تکلیف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی درباره نرخ شهریه نیمسال جدید تحصیلی چیست گفت: دانشجویان همان مسیری که تا کنون برای پرداخت شهریه طی می کردند را در نیمسال جدید تحصیلی نیز طی خواهند کرد. زمانی که به یک جمع بندی روشنی درباره شهریه نیمسال جدید رسیدیم اعلام می کنیم. الآن واقعا نمی توانیم چیزی بگوییم.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: سه یا چهار سال است که وضعیت طوری بوده که نمی خواستیم شهریه دانشگاه را افزایش دهیم و اگر شهریه دانشگاه آزاد در این سالها افزایشی داشته بسیار جزئی بوده و اکنون نیز در همین مسیر هستیم. یعنی فعلا نمی توانیم نرخ شهریه را بیشتر از این بگوییم.

زارع خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شهریه دانشگاه آزاد اسلامی باید یک پنجم تا یک هفتم بودجه سرانه ای باشد که به دانشجویان دانشگاههای دولتی اختصاص پیدا می کند. از ابتدا نیز نرخ شهریه دانشگاه آزاد همین طور بوده است.

عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی چهار سال از جایگاه نایب رئیس اولی کمیسیون مربوطه زیر بودجه آموزش عالی کشور را امضا کرده ام و دقیقا می دانم شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد چه کسری از اعتبار سرانه دانشجویان دانشگاههای دولتی بوده است، این درحالیست که دانشجویان دانشگاه آزاد نیز همان درسهای دانشجویان دانشگاههای دولتی را خوانده اند.

وی با اشاره به تنگناهای خانواده ها در تأمین شهریه دانشجویان گفت: خود بنده در دوران تحصیل مشکل داشتم و حتی کلاسهای اول و دوم ابتدایی را به صورت شبانه خواندم و در شیراز کار می کردم بنابراین می دانم دانشجویانی که می خواهند کار کنند و درس بخوانند چه مشکلاتی دارند و برای والدینی که امکان پرداخت شهریه وجود ندارد چه وضعیتی دارند. البته راهکار هم داریم.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com