چند موسسه آموزش‌عالی به عنوان دانشگاه‌هایی تنها مخصوص دختران، در میان 22 مجوز موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مجوز فعالیت در پایتخت را دریافت كردند.
 

موسسه آموزش‌عالی «رفاه» و «ابرار» به عنوان دانشگاه‌هایی تنها مخصوص دختران، در میان 22 مجوز موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مجوز فعالیت در پایتخت را دریافت كردند.

شورای گسترش آموزش‌عالی با تصویب 24موسسه آموزش‌عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی در گروههای علوم انسانی، فنی و مهندسی ، علوم قرآنی ، هنر ، علوم پایه و کشاورزی موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا با تصویب موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی پرندک در شهر پرندک (زرندیه )،رفاه (ویژه خواهران در تهران )، ثامن در نیشابور ،برآیند در شارود ،میزان در تبریز ،پل دختر در شهرستان پل دختر با زمینه فعالیت علوم انسانی موافقت نمود.

همچنین با موافقت شورای گسترش آموزش عالی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی سیلک در کاشان ،اترک در قوچان ، افضل کرمانی در کرمان ،ماد در سنندج ،مهر آوران در کرمان ،ابرار (ویژه خواهران در تهران)کمیل در کردکوی ،سبحان در نیشابور ،دز در دزفول ،بیهق در سبزوار و پویا در یاسوج با زمینه فعالیت علوم فنی و مهندسی تاسیس می شوند.

شورای گسترش آموزش عالی همچنین تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی استر آباد در گرگان با زمینه فعالیت هنر،اجتهاد در قم با زمینه فعالیت علوم قرآنی ،اروندان در خرمشهر با زمینه فعالیت علوم دریایی، پیوند در قائم شهر و ساعی در گرگان با زمینه فعالیت علوم کشاورزی و نژند در ارومیه با زمینه فعالیت علوم پایه را تصویب كرد.

 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir