پایگاه رتبه بندی دانشگاههای جهان QS با تکمیل لیست برترین دانشگاههای دنیا علاوه بر افزودن نام صدها دانشگاه به لیست 200 تایی پیشین خود نام دو دانشگاه ایران را نیز به انتهای لیست اضافه کرد که جایگاه دانشگاه تهران حاکی از نزول این دانشگاه است....
 
 
 
 پایگاه رتبه بندی QS لیست 200 دانشگاه برتر جهان را که به تازگی منتشر کرده بود تکمیل کرد و با افزدن رتبه های 201 تا بالاتر از 500 نام دانشگاههای بیشتری را در رتبه بندی جهانی خود گنجاند. در لیست تکمیل شده می توان نام کشورمان را نیز مشاهده کنیم که عدم حضورش در رتبه بندیهای اخیر قابل تامل بود.

در لیست جدید دانشگاههای جهان از رتبه 400 به بعد گروه بندی شده اند و رتبه مشخصی ندارند. این گروه بندی در سال گذشته رتبه 401 تا 500 و سپس رتبه های 500 به بالا را نمایش می دادند اما در سال جاری گروه ها به رتبه های 401 تا 450، 451 تا 500 و سپس از 500 تا 550، از 550 تا 600 و سپس رتبه های بالاتر از 600 دسته بندی شده اند.

دانشگاه تهران که سال گذشته در این رتبه بندی جهانی رتبه 368 را به دست آورده بود در رتبه بندی سال 2010 پایگاه QS در میان دانشگاههای گروه 401 تا 450 قرار گرفته و امتیاز کلی آن 25.91 ذکر شده است.

این دانشگاه در موضوعات مهندسی و آی-تی 178 امتیاز، در علوم زیستی و زیست پزشکی 257 امتیاز و در علوم طبیعی 290 امتیاز به دست آورده است. این در حالی است که امتیازهای این دانشگاه در موضوعات مشابه در سال 2009 به ترتیب 112، 298 و 183 بوده است.

همچنین دانشگاه صنعتی شریف که در سال 2009 در گروه رتبه های 501 تا 600 قرار گرفته بود در رتبه بندی جدید QS در میان دانشگاه های رتبه 501 تا 550 رتبه بندی شده و امتیاز کلی آن 20.42 است.

امتیاز این دانشگاه در بخش موضوعی به مهندسی و آی-تی تعلق دارد که این امتیاز در سال گذشته 145 بوده و در سال 2010 به 183 افزایش پیدا کرده است.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com