خبرگزاری فارس ، در ذيل اسامی برخی صاحبان دانشگاه‌های غيرانتفاعی در كشور را منتشر می‌كند....
 
 
 
 فاضل اردشیر لاریجانی - "دانشگاه غیرانتفاعی طبری " در بابل

سعدالله نصیری قیداری - مؤسسه غیرانتفاعی "عبدالرحمن صوفی " در زنجان

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم- مؤسسه غیرانتفاعی كرمان در كرمان

حسین عبده تبریری - دبیر كل بورس دولت نهم- مؤسسه غیرانتفاعی "پژوهش صنایع ایران " در قزوین

حمیدرضا ناطق نوری - مؤسسه غیرانتفاعی "محدث نوری " در شهرستان نور

یحیی طالبیان مدیر كل دفتر وزارتخانه ارشاد - مؤسسه غیرانتفاعی كرمان در كرمان

سید عطاء الله مهاجرانی - مؤسسه غیرانتفاعی حافظ در شیراز

خرازی وزیر خارجه دولت خاتمی - مؤسسه غیرانتفاعی مهر البرز در تهران

مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش- مؤسسه غیرانتفاعی "علوم و فنون " در مازندران

مصطفی كواكبیان نماینده مجلس- مؤسسه غیرانتفاعی "فضیلت " در سمنان

علیرضا محجوب نماینده مجلس- مؤسسه غیرانتفاعی "كار " در قزوین

هاشمی رفسنجانی و ناصر باهنر - مؤسسه غیرانتفاعی "رفاه " در تهران

محمد باقر قالیباف - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان- مشهد

موسوی لاری وزیر كشور دولت خاتمی - مؤسسه غیرانتفاعی "ارشاد " دماوند

علی اكبر متكان معاون وزیر علوم- مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان در فریدون كنار

حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم- مؤسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی در تبریز
 
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com