سعید در پاسخ به اینکه "یعنی اگر دانشجویی گذرنامه نداشته باشد نمی تواند از وام شهریه استفاده کند" گفت: "با این شرایط، بله! چون گفته اند باید اطلاعات کامل دانشجو ارائه شود که یکی از آن اطلاعات را هم شماره گذرنامه قرار داده اند...


 رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد با بیان اینکه به امید وام شهریه، یکهزار میلیارد ریال شهریه نیمسال اول 90-89 از دانشجویان اخذ نشده است گفت: بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر متقاضی استفاده از وام شهریه داریم.

رضا سعید در گفتگو با مهر با بیان این مطلب درباره آخرین وضعیت وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ابلاغ شده که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمار دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از نظر استفاده از وام شهریه را دریافت کند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد افزود: برای اعطای وام شهریه اعلام کرده اند که اطلاعات کامل دانشجویان باید ارائه شود که برخی از این اطلاعات شامل شماره گذرنامه و مدت استفاده دانشجو از خوابگاه دانشجویی می شود.

سعید در پاسخ به اینکه "یعنی اگر دانشجویی گذرنامه نداشته باشد نمی تواند از وام شهریه استفاده کند" گفت: "با این شرایط، بله! چون گفته اند باید اطلاعات کامل دانشجو ارائه شود که یکی از آن اطلاعات را هم شماره گذرنامه قرار داده اند."

وی از تکمیل اطلاعات یک میلیون و یکصد هزار دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برای دریافت وام شهریه خبر داد و گفت: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد طی نامه ای به رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از وی خواستار شده که اگر یک ماه دیگر به دانشگاه آزاد فرصت دهند فهرست کامل اطلاعات 500 هزار دانشجوی دیگر را نیز تکمیل کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: یک هزار میلیارد ریال شهریه در شهریور ماه برای ثبت نام نیمسال اول 90 - 89 از دانشجویان دریافت نکردیم و به آنها گفتیم که تعهدی ثبت نام کنید، وام خواهد آمد. آنها نیز تعهدی ثبت نام کردند. فصل امتحانات پایان نیمسال فرا رسیده اما هنوز وام شهریه نیامده است.

 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com