دانشجویان علوم پزشکی تهران در اعتراضی تحصن کردند.


پیمانه: دانشجویان phd  علوم پزشکی تهران در اعتراض به مسائل و مشکلات صنفی و رفاهی موجود در دانشگاه و عدم تخصیص خوابگاه از صبح دیروز در ساختمان مرکزی این دانشگاه تحصن کردند.
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:peymane.ir