در جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر احمدی نژاد برگزار شد، رؤسای هفت دانشگاه علوم پزشکی و هفت دانشگاه کشور منصوب شدند.


عصر ایران: در این جلسه براساس تأیید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقایان دکتر ابراهیم سعیدی، دکتر محمدحسن محمدی، دکتر محسن اعرابی، دکتر پیمان ایزدپناه، دکتر سید محمدکاظم تدین، دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر محمدرضا مجدی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، زابل، شاهرود، فسا، جهرم، کرمانشاه و خراسان شمالی منصوب شدند.

همچنین براساس پیشنهاد دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، آقایان دکتر پورعباس، دکتر حسین زمانیان، دکتر مجید قاسمی، دکتر شاهرخ جم، دکتر رضا رنجبر کریمی، دکتر بهمن امانی و دکتر رضا صادقی سرابی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های جامع علمی‌کاربردی، لرستان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، ولیعصر رفسنجان، ملایر و دانشگاه اراک منصوب شدند.
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:asriran.com