عضو انجمن آموزش علوم پزشكی كشور و معاون سابق وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر شاهد سيل متقاضيان دانشجوی تحصيل در ايران از كشورهای خارجی هستيم.
 
 
فارس: بهرام عین‌اللهی در نشست فرهنگستان علوم پزشكی كه اظهار داشت: در ابتدای انقلاب از نظر آموزش پزشكی تشكیلاتی نداشتیم.

وی افزود: با شروع كار و تشكیل شورای آموزش پزشكی 2 هزار و 558 دانشجو در رشته پزشكی و 2 هزار و 500 عضو هیئت علمی و 14 هزار پزشك ایرانی داشتیم كه امروز بیش از 100 هزار دانشجو، 11 هزار عضو هیئت علمی و بیش از 110 هزار پزشك در كشور وجود دارند.

وی افزود: در رشته‌هایی مانند دندانپزشكی رشد چشمگیری داشتیم همچنین در حال حاضر 24 رشته در مقطع لیسانس، 34 رشته در مقطع فوق
لیسانس، 25 رشته در مقطع PHD، و 60رشته تخصصی و 21 رشته فوقتخصصی داریم.

عین‌اللهی با بیان اینكه رشد كیفی آموزش پزشكی به سه عنصر وابسته است گفت: با مدركی كه دانشجو دریافت می‌كند، برنامه آموزشی و اعتباربخشی كه در هر مركز انجام می‌شود رشد كیفی آموزش را می‌سنجد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر واگذاری ارائه گواهی
نامه آموزشی به دانشگاه‌ها در حال انجام است. در گذشته اعتباربخشی به صورت گذرا و نظری انجام می‌شد اما در حال حاضر سیستم اعتباربخشی بهروز وجود دارد.

وی گفت: سیل متقاضی دانشجویان از كشورهای خارجی برای تحصیل در ایران بسیار زیاد است و باید در نظر داشت نمی‌توان سیستم آموزشی را جدای از وزارت بهداشت دید.
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com