در قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده که ظرفیت مازاد دانشگاهها را می توان به پذیرش دانشجوی پولی اختصاص داد.
 

مهر: مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم از اختصاص ظرفیت مازاد دانشگاهها به پذیرش دانشجوی پولی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات قابل بررسی برای پذیرش دانشجوی پولی این است که این شیوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون باشد یا بدون آزمون.

سعید قدیمی درباره شیوه اجرایی پذیرش دانشجوی پولی گفت: هنوز در ابتدای موضوع پذیرش دانشجوی پولی قرار داریم. قانون برنامه پنجم توسعه، پذیرش دانشجوی پولی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکلیف کرده اما هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده ایم.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده که ظرفیت مازاد دانشگاهها را می توان به پذیرش دانشجوی پولی اختصاص داد.

وی در پاسخ به اینکه پذیرش دانشجوی پولی از طریق آزمون انجام می شود یا بدون آزمون، گفت: یکی از بحث ها درباره پذیرش دانشجوی پولی همین است که با آزمون ورودی باشد یا بدون آزمون.

قدیمی در پاسخ به اینکه شیوه اجرایی پذیرش دانشجوی پولی چه زمانی مشخص می شود به مهر گفت: پذیرش دانشجوی پولی را قانون به ما تکلیف کرده اما این شیوه پذیرش در حال حاضر در اولویت دستورات کارمان نیست.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در پاسخ به اینکه آیا شیوه پذیرش دانشجوی پولی در دفترچه کنکور سال 90 قابل مشاهده است نیز گفت: در دفترچه کنکور 90 که قطعا این شیوه پذیرش را نمی بینید اما ممکن است در کنکور 91 شاهد پذیرش دانشجوی پولی باشیم.

 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com