معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رویکرد دانشگاهها در ورود به فضای انتخابات مجلس نهم را رویکرد نظام دانست و از تشکلهای دانشجویی خواستار شد در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشگام باشند و در این زمینه دو نکته را مد نظر قرار دهند.
 
مهر:غلامرضا خواجه سروی درباره سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها برای فضاسازی انتخاباتی در دانشگاهها با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه ۹۰ گفت: همواره سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث انتخابات، مشارکت حداکثری بوده لذا طبیعتا فضایی که باید در دانشگاهها شکل بگیرد مانند سایر انتخابات گذشته همین فضای مشارکت حداکثری است.

دانشگاهها در انتخابات مجلس نهم رویکرد نظام را دنبال می کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: تلاش می کنیم فعالین دانشگاه به سمت ایجاد نشاط سیاسی در دانشگاه بروند و دانشگاهها آرام آرام بتوانند به عنوان مرجع فکری و خط دهنده در این زمینه ها اقدام کنند. دانشگاهها قطعا در مسائل انتخابات باید رویکرد نظام را دنبال کنند و طبیعتا باید به این جهت بروند.

تشکلهای دانشجویی برای انتخابات مجلس با برنامه باشند

خواجه سروی اضافه کرد: هیئت های نظارت و کرسی های نظریه پردازی در دانشگاهها نیز باید همین سیاست را دنبال کنند یعنی تا جایی که فضای دانشگاه و مقررات اجازه می دهد در دانشگاهها برای انتخابات فضاسازی صورت گیرد اما دعواهای سیاسی بیرون را نباید به درون دانشگاه بکشند و دانشگاه نباید پایگاه یک فرد یا گروه سیاسی باشد اما این قضیه باید به افزایش مشارکت سیاسی مردم بیانجامد.

وی از همه تشکل های سیاسی دانشجویی خواستار شد در آستانه انتخابات مجلس نهم با برنامه و پیشگام باشند و در انتخابات نیز بر اساس مصالح ملی نقش آفرینی کنند.

شورای نگهبان و وزارت کشور؛ شاقول دانشگاهها

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به اینکه حدود شرایط نیروهای سیاسی که در برنامه های سیاسی آستانه انتخابات مجلس نهم می توانند در دانشگاه تردد سیاسی داشته باشند چگونه باید باشد به مهر گفت: "کسانی که قاعدتا شورای نگهبان و وزارت کشور تأیید کنند و به رسمیت بشناسند می توانند بر طبق قوانین هیئت نظارت دانشگاه از فضای دانشگاه استفاده و به مشارکت حداکثری کمک کنند."

کاندیداهای مجلس بیشتر به ختم و عروسی می روند تا دانشگاه!

وی خاطرنشان کرد: نمی دانم در آستانه انتخابات مجلس کاندیداها چقدر تمایل به حضور در دانشگاه دارند. کاندیداها در دوره های گذشته انتخابات مجلس کمتر در دانشگاه حاضر می شدند و بیشتر به حضور در محلات، خانه ها، مجالس عقد و عروسی و ختم و مهمانی و ... مایل بودند.

محیط دانشگاه در اسفند ماه آماده است

خواجه سروی با بیان اینکه محیط دانشگاه در زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم یعنی در طول اسفند ماه آماده است و مشکل خاصی ندارد، گفت: افراد به عنوان کاندیدای مجلس نمی توانند با حضور در دانشگاه خود را نامزد انتخابات معرفی کنند اما به عنوان اشخاص صاحب نظر می توانند در فضای دانشگاه حضور پیدا کنند.

عبور و مرور سیاسی بی دعوت در دانشگاه ممنوع

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: بر اساس مقررات هیئت نظارت دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی این افراد حتما دعوت کننده می خواهد و دعوت کننده نیز باید یک شخص حقوقی در داخل دانشگاه باشد. یعنی شخص حقیقی نمی تواند فردی را دعوت کند اما افراد با دعوت شخص یا نهاد حقوقی در چارچوب مقررات دانشگاه می توانند به دانشگاه بیایند و از فضای دانشگاه استفاده کنند.

تریبون دانشگاه محل اعلام کاندیداتوری نیست

این استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: اینکه افرادی با حضور در دانشگاه بخواهند از فرصت دانشگاه استفاده کنند و نامزدی خود در انتخابات را از طریق تریبون دانشگاه اعلام کنند و بعد تأیید صلاحیت هم نشوند که درست نیست.
 
 
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
 
www.seemorgh.com/news
 
منبع:mehrnews.com