پس از ساعت 24 دوشنبه 12 اردیبهشت ماه دیگر سایت مربوط به فراخوان جذب مجددا باز نخواهد شد.
 
مهر:رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم آخرین مهلت متقاضیان جذب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کننده در فراخوان بهمن ماه برای ارسال مدرک دکتری تخصصی‌شان را ساعت 24 دوشنبه 12 اردیبهشت اعلام کرد و گفت: این مهلت تمدید نمی شود.
 
 محمدرضا مردانی  افزود: این تمدید به مناسبت روز معلم صورت گرفته و متقاضیان جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کننده در فراخوان سراسری بهمن ماه که تا ساعت 24 دوشنبه 12 اردیبهشت ماه مدارکشان را ارسال نکرده اند، به منزله صرف نظر آنها از جذب تلقی می شود.   

وی اضافه کرد: به این ترتیب متقاضیان جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کننده در فراخوان سراسری بهمن ماه که مدرک دکتری تخصصی (PhD) خود را در سایت ثبت نام ارسال نکرده یا مدرک ارسالی‌شان به دلیل ناخوانا بودن مورد تایید اولیه قرار نگرفته است برای تکمیل پرونده و بررسی مجدد پرونده شان فرصت پیدا کردند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تاکید کرد: پس از ساعت 24 دوشنبه 12 اردیبهشت ماه دیگر سایت مربوط به فراخوان جذب مجددا باز نخواهد شد.  

متقاضیان جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کننده در فراخوان سراسری بهمن ماه باید تصویر خوانای مدرک دکتری خود را با فرمت خواسته شده با استفاده از شناسه کاربری (کد ملی) و رمز عبور خود در سایت ثبت نام بارگذاری کنند و برای آگاهی از انجام اقدامات لازم دیگر به پایگاه اینترنتی مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی اینترنتی www.msrt.ir/sites/jazb/default.aspx مراجعه کنند.
 
 
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
 
www.seemorgh.com/news
 
منبع:mehrnews.com