دانشگاه

کنکور در سال 97 حذف نمی شود
حمایت آموزش عالی از اخراج اساتید پاره وقت
اخراج اساتید دانشگاه آزاد صحت ندارد