دانشگاه

تصویب یک پایان‌ نامه ضد بشری
تاسیس دانشگاه تعاون و ایجاد برند تعاونی‌ها
زمان اعلام نتایج آزمون‌ های 94 اعلام شد
دانشگاه‌ها اختیار برنامه‌ریزی درسی و ترم‌بندی به دست گرفتند
اقدام جدید وزارت علوم برای ارزشیابی مدارک
دچار بحران مدرک گرایی شده ایم