در حال حاضر نیز تعدادی مظنون در خصوص این پرونده در بازداشت هستند که نسبت به یکی از آنها ظن قوی‌تری وجود دارد و باید توجه داشت که این مظنون هنوز به درجه اتهام نرسیده است.

رسول زرگرپور در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی های اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر پرونده در مرحله‌ای قرار داد که باید تمام اطلاعات آن محرمانه باشد و از این رو ما از سیاست‌های معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی کشور در این خصوص پیروی می‌کنیم.وی در خصوص برخی اظهارات ضد و نقیض اعلام شده در مورد پیدا شدن مظنون اصلی حادثه اسیدپاشی در اصفهان ابراز داشت: تا کنون در خصوص پیگیری این پرونده مظنونان زیادی دستگیر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

استاندار اصفهان افزود: در حال حاضر نیز تعدادی مظنون در خصوص این پرونده در بازداشت هستند که نسبت به یکی از آنها ظن قوی‌تری وجود دارد و باید توجه داشت که این مظنون هنوز به درجه اتهام نرسیده است.

 

منبع: مهر

 

 
 

 
X