گورستان بهشت فاطمیه در روستای سفید سنگان، جایی میان تالش و آستارا روز گذشته به عزای هفتم رومینا اشرفی نشست

مراسم هفتم رومینای ۱۴ساله

دختری که پدرش به خاطر آنچه که غیرت و مسائل ناموسی می‌نامید، سر دخترش را با داس برید. زن و مرد روستا به گورستان آمده بودند و همراه مادر رومینا مویه می‌کردند. خانواده‌ ای که حالا قصاص پدر را می‌خواستند.

2363588_658.jpg

2363595_109.jpg

2363593_457.jpg

2363592_372.jpg

2363591_750.jpg

2363590_407.jpg

2363589_784.jpg

2363587_705.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه شهروند

 
 
 

 
X