شلیک ناموسی به عروس خیانتکار و مرد غریبه در آبادان
پسر جوان وقتی دید عروس خانواده شان با مرد غریبه وارد خانه شدند در سناریوی هولناک با در دست داشتن اسلحه وینچستر دست به قتل ناموسی در آبادان زد.

جزییات یک قتل ناموسی در آبادان


روز جمعه ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که صدای شلیک چند گلوله سکوت را درهم شکست و اهالی منطقه شطیط آبادان سراسیمه از خانه هایشان بیرون آمدند و ماجرای شلیک‌های هولناک به پلیس مخابره شد.

اهالی محل مشاهده کردند مرد جوانی با در دست داشتن یک اسلحه از خانه زوج جوانی خارج شد و بسرعت پا به فرار گذاشت.

کشف جسد زن و مرد جوان

خیلی زود مأموران در محل تیراندازی حاضر شدند و زمانی‌که وارد خانه محل شلیک‌های وحشت آور شدند با صحنه هولناکی روبه‌رو شدند.

زن و مرد جوانی هدف گلوله مرگبار قرار گرفته بودند و این در حالی بود که همگی زن جوان را می‌شناختند اما مرد جوان ناشناس بود.

رابطه پنهانی

کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی آبادان و بازپرس ویژه قتل در صحنه جرم تحقیقات را آغاز کردند و مشخص شد زن و مرد جوان هیچ نسبتی با هم ندارند و سناریوی یک جنایت ناموسی پیش روی تیم جنایی قرار گرفت.

تیم پلیسی در ادامه تحقیقات از اهالی محل پی بردند مرد جوانی که با اسلحه وینچستر از خانه زن جوان خارج شده است برادرشوهرش بوده که پس از شلیک‌های مرگبار سراسیمه از خانه خارج شده و پا به فرار گذاشته است.

قتل ناموسی در آبادان

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به ردیابی محمد 28 ساله بپردازند و خیلی زود پسر جوان در آبادان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش نیز اسلحه وینچستر کشف شد و پسر جوان در همان صحنه دستگیری به قتل زن برادرش و مرد غریبه اعتراف کرد.

محمد در اعترافاتش به مأموران گفت: صبح زود به دریا رفته بودم و بعد از انجام کارهایم وقتی در حال بازگشت به خانه بودم مشاهده کردم که مهسا، زن برادرم با یک مرد غریبه در حال راه رفتن هستند، به آنها شک کردم و وقتی دیدم آنها با هم داخل خانه برادرم شدند دیگر نفهمیدم چه شد و به سمت خانه خودمان رفتم.

پسر جوان ادامه داد: اسلحه وینچستر را از خانه برداشتم و به سمت خانه برادرم رفتم و این در حالی بود که هیچ چیزی مانع من نبود و خشم مرا فرا گرفته بود.

وی افزود: وقتی وارد خانه شدم مهسا و مرد غریبه را در شرایط بدی دیدم و دیگر کنترلم را از دست دادم و پس از کمی درگیری لفظی به سمت هر دوی آنها شلیک کردم و وقتی آنها غرق خون روی زمین افتادند پا به فرار گذاشتم.

آزادی از زندان

پس از اعترافات پسر جوان به قتل مهسا و مرد غریبه و تکمیل شدن پرونده، دادگاه، محمد را با توجه به قتل دو نفر به قصاص محکوم کرد و در حالی‌که محمد در زندان بود اولیای دم با حضور در دادگاه اعلام رضایت کردند و محمد را در ماجرای قتل مسلحانه بخشیدند و در ادامه محمد از نظر جنبه عمومی جرم به زندان محکوم شد.

بنا بر این گزارش، محمد پس از گذراندن حبس بنا بر جنبه عمومی جرم با توجه به بخشش اولیای دم در ماجرای قصاص از زندان آزاد شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com