وحشت آفرینی موبایل قاپ حرفه ای پس از سرقت در شرق تهران
سردار کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های سریالی از شهروندان به روش قاپزنی و دریافت شکایت مال باختگان به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس قرار گرفت.

تعقیب و گریز دیدنی یک موبایل قاپوی افزود: کارآگاهان در ادامه با تحقیق از مال باخته دریافتند؛ هنگام تردد از خیابان مشغول کار با تلفن همراه بودم که یک نفر با موتور هندا گوشی من را دزدید و با ایجاد رعب و وحشت برای اهالی آن محل از صحنه متواری شد.

این مقام ارشد انتظامی نیز در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با توجه به وجود تعداد زیاد شاکی از این متهم، در گام بعدی با استفاده از روش های اطلاعاتی و میدانی موفق شدند هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی انتقال دهند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت نیز در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجوئی ها منکر ارتکاب هرگونه سرقت گوشی بوده، ولیکن با مشاهده مدارک و مستندات موجود به جرم خود معترف گردید، عنوان کرد: متهم در بازجویی های اولیه به  15 فقره سرقت دیگر به همین شیوه اقرار کرد که تاکنون تعداد 13 نفر از مالباختگان به پایگاه مراجعه، متهم را بعنوان سارق خود شناسایی کردند.

سردار  ولی پور گودرزی در پایان با بیان اینکه اقدامات پلیس جهت شناسایی و دستگیری مالخر و همست متهم در جریان است، خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی جهت شناسایی سایر شکات و کشف دیگر جرائم در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemadonline.ir