بعد از هشت ماه رسیدگی، صدور حكم حبس مهدی هاشمی نیز از بار انتقادات نكاست. این‌بار سوال آیا هاشمی حكم پسرش را می‌پذیرد؟ در ذهن‌ها شكل گرفت.

 برخورد تبعیض‌آمیز با یك آقازاده! جمله‌ای كه بارها در طول زمان جلسات بیست‌گانه رسیدگی به پرونده فرزند آیت‌الله مطرح شد.عده‌ای از تحت فشار بودن دستگاه قضایی گفتند و برخی از تبعیض سخن به میان آوردند. بعد از هشت ماه رسیدگی، صدور حكم حبس مهدی هاشمی نیز از بار انتقادات نكاست. این‌بار سوال آیا هاشمی حكم پسرش را می‌پذیرد؟ در ذهن‌ها شكل گرفت.

با وجود بیانیه‌ها و تذكرها كه مبادا مقام آیت‌الله هاشمی وزنه‌ای سنگین در ترازوی عدالت قوه قضاییه باشد، كوچك‌ترین واكنشی از سوی آیت‌الله انجام نگرفت. اما آنچه واضح و مبرهن است اینكه هاشمی‌رفسنجانی هیچگاه دخالتی در روند رسیدگی به این پرونده نداشته است.

این امر را می‌توان از سخنان روز گذشته وكیل پرونده مهدی هاشمی دریافت. كسی كه آشنایی دیرینه‌ای با خانواده آیت‌الله دارد و حتی هشدارهایی هم كه در مورد فرزندان وی به ایشان می‌دهد را یادآوری می‌كند، از قانونمداری هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید.

علیزاده طباطبایی كه باز هم بر عدم حصول اتهامی از سوی موكل خود تاكید دارد، از روزهای بعد از صدور حكم می‌گوید. حكمی كه هرچند بازهم اعتراضاتی مبنی بر كاهش آن در دادگاه تجدید نظر وجود داشت اما از دیدگاه وكیل خانواده هاشمی، آیت‌الله هیچ عملی برای عفو پسرش انجام نداده است.

منبع:روزنامه اعتماد

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X