تصاویری از مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان را مشاهده می کنید.

578188_606.jpg

مراسم شب احیا 19 ماه رمضان در تهران

578189_309.jpg

مراسم احیا 19 ماه رمضان

578187_309.jpg

 احیا 19 ماه رمضان در تهران

578190_744.jpg

مراسم شب احیا در خیابان

578191_888.jpg

مراسم احیا شب نوزدهم

578192_371.jpg

مراسم احیا در تهران

578193_694.jpg

احیا در تهران

578194_314.jpg

برگزاری احیا در تهران

578195_436.jpg

 احیا 19 ماه رمضان در تهران

578196_959.jpg

برگزاری احیا در تهران

578197_838.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578198_808.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578199_426.jpg

مراسم  احیا در مساجد تهران

578200_739.jpg

مراسم شب احیا در امازاده

578201_730.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578202_367.jpg

جمعیت در مراسم شب احیا 

578203_628.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578204_751.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578205_753.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578206_596.jpg

 احیا شی نوردهم در امامزاده

578207_236.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578215_912.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578214_630.jpg

مراسم شب احیا در تهران

578212_528.jpgمراسم شب احیا در تهران

 

منبع: مهر

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X