جدا از همه تجزیه و تحلیل ها و سرنوشت مذاکرات، این تصویر و تصاویر مشابه آن از مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی (ع) شهر وین را بسیاری از پایگاه های خبری اصولگرا نیز به اشتراک گذاشته بودند و اکثر مخاطبان آنها، با دعای خیر، بر این عکس حاشیه نویسی کرده بودند.

جز شادی و خنده از او کمتر تصویری دیده ایم؛ به واقع مرد شماره یک دیپلماسی ایران را هیچ گاه آنقدر محزون ندیده بودیم. او این روزها به همراه تیم همراهش، در لحظات واپسین ماراتن مذاکرات هسته ای، روی لبه تاریخ قرار دارد.

لبه ماندگاری به نام پیروزی در یکی از نفسگیرترین مذاکرات سیاسی تاریخ معاصر جهان، یا با دستانی خالی بازگشته به کشور و آغازگر دومینوی فروریزی هر آنچه دولت جدید بر دیوار توافق بنا کرده بود.

جدا از همه تجزیه و تحلیل ها و سرنوشت مذاکرات، این تصویر و تصاویر مشابه آن از مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی (ع) شهر وین را بسیاری از پایگاه های خبری اصولگرا نیز به اشتراک گذاشته بودند و اکثر مخاطبان آنها، با دعای خیر، بر این عکس حاشیه نویسی کرده بودند.

579488_531.jpg

مردان هسته ای در شب احیا

579489_733.jpg

ظریف در مراسم احیا

579490_487.jpg

ظریف در مراسم احیای شب نوزدهم

579502_692.jpg

احیای شب نوزدهم ماه رمضان

579492_904.jpg

گریه ظریف در مراسم احیا

579494_778.jpg

سوگواری مردان هسته ای در مراسم احیا

579495_812.jpg

مراسم احیا در وین با مردان هسته ای ایران

579496_533.jpg

ظریف و صالحی در احیا

579501_277.jpg

مراسم احیای تیم مذاکره کننده ایران

579500_926.jpg

ظریف در جمع خبرنگاران

579497_108.jpg

ظریف در وین

منبع: هفت صبح

 

 
 

 
X