تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در مسیر برگشت از کشور اتریش به سمت ایران را مشاهده می کنید.

586925_353.jpg

عکسبرداری از ظریف در هواپیما

586926_650.jpg

عراقچی در هواپیما به سمت مشهد

586927_841.jpg

تشویق صالحی

586928_801.jpg

استقبال از صالحی

586929_552.jpg

سلفی با عراقچی

586930_318.jpg

تصاویری ازعراقچی

586931_651.jpg

تصاویری از گروه هسته ای کشورمان

586932_695.jpg

سلفی با گروه هسته ای ایران

586933_286.jpg

تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در هواپیما به سمت مشهد

586934_103.jpg

تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در هواپیما

586935_708.jpg

ظریف در راه ایران

586936_822.jpg

خوشحالی مردم از توافق هسته ای ایران

586937_776.jpg

استقبال از ظریف

586938_474.jpg

تصاویری از تخت روانچی

586939_839.jpg

تصاویری از تیم هسته ای کشورمان در مشهد

586940_283.jpg

تصاویری از تیم هسته ای کشورمان

586941_360.jpg

حرم امام رضا

586942_162.jpg

تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در حرم

586943_527.jpg

تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در حرم امام رضا

586944_636.jpg

تیم هسته ای ایران در حرم

586945_203.jpg

تصاویری از وزیر امور خارجه کشورمان در هواپیما

586946_175.jpg

تشکر از ظریف 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X