نیروهای نظامی برخی کشورها، دوره‌های آموزشی مختلف و گاهی بسیار دشوار را برای تحمل شرایط بسیار سخت سپری می‌کنند.
alalam_635730741219855960_25f_4x3.jpg
آموزش نیروهای داوطلب عراقی در صحرای نجف

alalam_635730741662110181_25f_4x3.jpg

نیروهای آمریکایی در حال نوشیدن خون مار، در آموزش زنده ماندن در صحرا

alalam_635730742011815148_25f_4x3.jpg

پایین فرستادن نیروهای ژاپنی از بالگرد

alalam_635730742562480209_25f_4x3.jpg

آموزش نیروهای چینی در دمای 30 درجه زیر صفر

alalam_635730743002334190_25f_4x3.jpg

پرش نیروهای آمریکایی با چتر

alalam_635730743388202773_25f_4x3.jpg

آموزش نیروهای داوطلب عراقی در نجف

alalam_635730743830056954_25f_4x3.jpg

آموزش نیروها در یکی از پایگاه های نظامی در چین

منبع: تسنیم/

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X