تصاویری از درمان انیسه بیمار شکاف کام در شیراز را مشاهده می کنید.

پس از انتشار تصاویر بیماری انیسه مردم خیر از داخل و خارج از کشور با کمکهای نقدی و همراهی پروفسور ناصر نجمی جراح سر و صورت از دانشگاه آنتورپ بلژیک در بیمارستان مادر و کودک شیراز مورد معالجه قرار گرفت.

607574_819.jpg

عکس درمان انیسه بیمار شکاف کام

607575_766.jpg

 انیسه قبل از عمل جراحی

607576_810.jpg

نگرانی انیسه از عمل 

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

عکس انیسه قبل از عمل

لانیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

آماده کردن انیسه بیمار شکاف کام

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

جراح انیسه بیمار شکاف کام

جراح انیسه بیمار شکاف کام 

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

مادر و پدر انیسه بیمار شکاف کام

مادر و پدر انیسه بیمار شکاف کام 

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام 

انیسه بیمار شکاف کام بعد از تمام شدن عمل

انیسه بیمار شکاف کام بعد از تمام شدن عمل

انیسه بیمار شکاف کام بعد از اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام بعد از اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه در اتاق معاینه

انیسه در اتاق معاینه

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بیمار شکاف کام در اتاق عمل

انیسه بعد از عمل

انیسه بعد از عمل

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X