مسجدالحرام چند روز بعد از سقوط جرثقیل به حالت عادی برگشته است اما...

پادشاه عربستان در بیمارستان به عیادت یک خانم ایرانی حادثه دیده در اثر سقوط جرثقیل رفت.

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

همچنین بر اساس گزارش رسانه های عربی، متاسفانه محل سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به محل بازدید حجاج و زائران و محلی برای گرفتن عکس و فیلم تبدیل شده است.

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

عکاسی از مسجدالحرام پس از حادثه

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

بر اساس گزارش ها جرثقیل هنوز در جای خود یعنی در محل "سعی" و مطاف صحن بیرونی حرم باقی است اما "مطاف" موقت هنوز بر روی حجاج بسته است.

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

عکس مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

مسجدالحرام پس از حادثه

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

مسجدالحرام دو روز پس از حادثه

مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

عکس مسجدالحرام چند روز پس از حادثه

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X