مانیتورهای دومین فرودگاه کشور هم هک شد
نمایشگرهای فرودگاه تبریز هک شد.

حمله هکرها به فرودگاه تبریز

دو هفته پس از هک شدن مانیتورهای فرودگاه مشهد، این اتفاق در فرودگاه تبریز هم تکرار شد.

نمایشگرهای فرودگاه تبریز هک شد