متلک‌های جالب به ایران‌خودرو، جواد خیابانی و پیام‌رسان سروش
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به برخی اخبار و اظهارنظرهای رسانه‌ای شده واکنش نشان داد.

ایران خودرو: گرانی خودرو طبیعی است/ پاسخ: پس خداروشکر دیگه حباب نیست؟

 متلک‌های جالب به ایران‌خودرو، جواد خیابانی و پیام‌رسان سروش!