اولین تصویر از بازداشت شهرام جزایری
اولین تصویر از بازداشت شهرام جزایری در اتاق حفاظت توسط ماموران گمرک ایران

شهرام جزایری در مرز بازرگان دستگیر شد

اولین تصویر از بازداشت شهرام جزایری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com