فیلمی که چند ساعت قبل از شهرام جزایری منتشر شد
فیلمی که شهرام جزایری چند ساعت قبل در ماکو از خود منتشر کرد.

شهرام جزایری در خیابانهای ماکو
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com