چند رسانه ایی

حمله موشکی سپاه به داعش در روسیه
رهبر: ما به آن‌ها سیلی خواهیم زد