پذیرایی ویژه از وزیر بهداشت با آش دوغ + عکس
دکتر سیدحسین هاشمی وزیر بهداشت، در محل مغازه های بین راهی که آش دوغ می فروشند توقف کرد و شخصا فضای بهداشتی تهیه آش دوغ بازدید کرد.

 بازدید وزیر بهداشت از آش دوغ های بین راهی

دکتر سیدحسین هاشمی وزیر بهداشت، ظهر دیروز در هوای برفی و مه آلود گردنه گدوک در مسیر فیروزکوه، در محل مغازه های بین راهی که آش دوغ می فروشند توقف کرد و شخصا فضای بهداشتی تهیه آش دوغ بازدید کرد. گفتنی است صاحبان این آشپزخانه ها و مسافران عبوری لحظاتی با دکتر هاشمی گفتگو کردند. همچنین از وزیر بهداشت با آش دوغ محلی پذیرایی به عمل آمد. گفتنی است دکتر هاشمی بدون محافظ و همراه با همسرش و دکتر زارع نژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در مسیر بازگشت به تهران به سر می برد.


وزیر بهداشت در گدوک + عکس
پذیرایی ویژه از وزیر بهداشت با آش دوغ
 
منبع: پارسینه