خبرگزاري فارس: يك مقام مطلع از پذيرش درخواست هاله اسفندياري براي رفع قرار ممنوعيت خروج وي از كشور خبر داد.
يك مقام آگاه در دادستاني تهران:
بازپرس پرونده هاله اسفندياري قرار ممنوعيت خروج وي را رفع كرد
خبرگزاري فارس: يك مقام مطلع از پذيرش درخواست هاله اسفندياري براي رفع قرار ممنوعيت خروج وي از كشور خبر داد.
   
 
يك مقام آگاه در دادستاني تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر افزود: بنا به در خواست هاله اسفندياري، بازپرس پرونده شنبه قرار ممنوعيت خروج وي از مرزهاي كشور را رفع كرد.
وي در خصوص اخباري مبني بر خروج هاله اسفندياري از كشور گفت: من هم شنيده‌ام كه اسفندياري از كشور خارج شده است و لذا خروج وي از كشور با توجه به رفع قرار ممنوعيت خروج از كشور از سوي بازپرس پرونده قانوني است.
اين مقام مطلع قضايي با اشاره به تبديل قرار بازداشت هاله اسفندياري به قرار وثيقه 300 ميليون توماني و آزادي از زندان در هفته هاي گذشته اظهار داشت:رفع قرار ممنوعيت خروج اسفندياري از زندان به اين معناست كه بازپرس پرونده تحقيقات را تكميل كرده و هر زمان بخواهد مي تواند متهم را در هر جايي از نقاط دنيا كه باشد براي تحقيقات بيشتر به دادسرا احضار كند؛البته در صورتي كه متهم در صورت نياز در دادسرا حاضر نباشد وثيقه او ضبط خواهد شد.
محمد سيف زاده يكي از وكلاي مدافع هاله اسفندياري نيز با تائيد خروج موكلش از كشور گفت:طبق قانون خانم اسفندياري مي توانست پس از توديع وثيقه از كشور خارج شود اما بازپرس پرونده هر زمان او را بخواهد احضار كند خود وي يا وكيلش بايد براي پاسخگويي حاضر شود.
در همين رابطه برخي منابع خبري از خروج يك شنبه شب هاله اسفندياري از كشور خبر داده‌اند.
انتهاي پيام/.