خبرگزاري فارس: هاشمي رفسنجاني در دومين جلسه چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري با راي اعضاء به عنوان رئيس جديد مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.
با كسب 41 راي در مقابل 34 راي
ها شمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري شد
خبرگزاري فارس:
هاشمي رفسنجاني در دومين جلسه چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري با راي اعضاء به عنوان رئيس جديد مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.
  
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس صبح امروز سه شنبه در دومين نشست چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري راي گيري براي رياست اين مجلس صورت گرفت كه هاشمي رفسنجاني و جنتي به عنوان كانديدا معرفي شدند.
براساس راي گيري صورت گرفته كه به صورت مخفي انجام شد، هاشمي رفسنجاني با 41 راي به عنوان رئيس جديد مجلس خبرگان رهبري بعد از رحلت آيت الله مشكيني انتخاب شد.
همچنين در اين راي گيري احمد جنتي ديگر كانديداي رياست مجلس خبرگان رهبري 34 راي را كسب كرد.
خبرهاي تكميلي متعاقباً ارسال خواهد شد.
انتهاي پيام/