چنانچه یک فیلمساز بخواهد از زندگی یک شخصیت مشهور فیلمی بسازد، احتیاجی به کسب اجازه از او ندارد... اما آقای احمدی نژاد با این تصمیم، سعی می کند با زیرکی این کار را مدیریت کند."
مسعود ده نمکی معتقد است موافقت احمدی نژاد با درخواست ساخت فیلم مستندی از زندگی او توسط الیور استون، تصمیمی ذکاوت مندانه از جانب احمدی نژاد است.
به گزارش خبرنگار فرارو، این فیلم ساز ایرانی معتقد است تصمیم احمدی نژاد از آن رو هوشمندانه است که وی با این کار خواهد توانست به نوعی بر روند ساخت این فیلم "مدیریت" کند.
احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود، اعلام کرد با درخواست الیور استون موافقت کرده است اما "چارچوب ها باید با نظر آقای کلهر تعیین شوند."
مسعود ده نمکی در این باره گفت: "چنانچه یک فیلمساز بخواهد از زندگی یک شخصیت مشهور فیلمی بسازد، احتیاجی به کسب اجازه از او ندارد و الیور استون هم می تواند با استفاده از همین راش های موجود و نیز تصاویری که بر حسب نیاز می شود از داخل ایران و زادگاه رئیس جمهور تهیه کرد، فیلمی درباره احمدی نژاد بسازد؛ اما آقای احمدی نژاد با این تصمیم، سعی می کند با زیرکی این کار را مدیریت کند."
ده نمکی همچنین در مورد چارچوب هایی که تعیین آنها از سوی رییس جمهور به کلهر محول شده گفت این مسایل بیشتر تفاهمی هستند و چنانچه چارچوبی هم تعیین شود، از حد کلیات و اصول فراتر نخواهد رفت و چنین نیست که مثلا ضوابط وزارت ارشاد ما بخواهد برای چنین فیلم هایی اعمال شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شرایط مشابهی برای وی مهیا شود آیا مایل به ساخت چنین فیلمی هست؛ اعلام بی علاقگی کرد و گفت: "الحمدلله در اطراف آقای احمدی نژاد به اندازه کافی مستند ساز وجود دارد."
مسعود ده نمکی افزود: "اما چند روز قبل که از طرف نیویورک تایمز به عنوان "مایکل مور ایران" با من مصاحبه می کردند در مورد ساختن فیلمی درباره رییس جمهور آمریکا از من پرسیدند که پاسخ دادم شاید روزی چنین کاری کردم."