نمایندگان مجلس در حال خروج از صحن هستند
نمایندگان مجلس از صحن مجلس خارج شدند.

خروج نمایندگان مجلس از صحن مجلس

با هماهنگی نیروهای حفاظت مجلس و برقراری امنیت، نمایندگان مجلس در حال خروج از صحن هستند.


گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:snn.ir